ေဘာလုံးအသင္းတစ္သင္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ အေျခခံမႈ ၄ မ်ဳိး

1

ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းဟာ တျခားဘယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနဲ႔မွမတူပါဘူး။ ေဘာလံုးအသင္းမွာ အစုရွယ္ယာပါဝင္သူေတြက ေဘာလံုးဝါသနာအိုးပရိသတ္ေတြျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ယင္းတို႔ရဲ႕အားေပးမႈျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အဆင့္ခ်မႈခံႏိုင္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆုဖလားပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဘာလံုးပရိသတ္အားလံုးတပ္မက္တဲ့ ေက်နပ္အားရမႈဟာ ယင္းတို႔ျပန္ရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအက်ိဳးအျမတ္ကို က်ိန္းေသရရွိဖို႔အတြက္ ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းဟာ ေရရွည္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

          Mark Rubin Southend United အသင္းဥကၠ႒ ျဖစ္စဥ္က ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္တဲ့ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ယခုအထိသံုးေနဆဲျဖစ္တဲ့ အေျခခံမူေလးခ်က္ကို လက္စြဲျပဳခဲ့ပါတယ္။

– ပထမဆံုးအေနနဲ႔ နားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကို အလုပ္ခန္႔ပါ။

– ဒုတိယအေနနဲ႔ လံုးဝမလိုအပ္ရင္ သူ႔ကိုအလုပ္မထုတ္ပစ္ပါနဲ႔။ အဆက္မျပတ္တည္ရွိျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစၿပီး ေတာ္တဲ့မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနနဲ႔ စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုကို လက္ခံျဖစ္ေစပါတယ္။

– တတိယအခ်က္က အသင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ရသမွ်ဝင္ ေငြအားလံုးကို ျပန္အသံုးျပဳပါ။ ေဘာလံုးသမားေတြကို လစာေတြ သင့္တင့္မွ်တၿပီး အခ်ိန္မွန္ေပးသင့္ပါတယ္။ United နဲ႔ ယင္းရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ HRMC တို႔နဲ႔ တျခားမိမိ နယ္ေျမခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အေၾကြးေတြကို လ်င္ျမန္စြာေပးဆပ္ပါတယ္။

– စတုတၳအခ်က္က ဝင္ေငြပိုရေအာင္လို႔ မိမိအရင္းပစၥည္း (ေဘာလံုးသမား) ေတြကို မညႇာမတာခိုင္းရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းမွာ ဆိုရင္ အက်ႌစပြန္ဆာ အခြင့္ေကာင္းေတြနဲ႔ ကုမၸဏီ ေရာင္းကုန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးရရွိေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ မိမိအသင္းကိုအားေပးခ်င္တဲ့ ပရိသတ္ေတြ ဝယ္ႏိုင္မယ့္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးရမွာပါ။

(မူရင္းေဆာင္းပါးေရးသားသူ Mark Rubin ဟာ Southend United ေဘာလံုးအသင္းရဲ႕ ရာသက္ပန္ပရိသတ္တစ္ဦးဖစ္ၿပီး ၁၉၆၇-၁၉၈၃ ခုႏွစ္အတြင္း အဲဒီအသင္းကို ယင္း ရဲ႕မိဘေတြက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းဟာ အဲဒီအသင္း ရဲ႕ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ သံုးႏွစ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၉၈၂-၈၃ ခုႏွစ္မွာ ဥကၠ႒ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္း အခ်မ္းသာဆံုးအသင္း ၁၅ သင္း စာရင္းထဲမွာ ယင္းရဲ႕ အသင္းဟာ ပံုမွန္ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယခုအခါယင္းဟာ ပုဂၢလိကအိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အဓိကအစုရွယ္ယာရွင္နဲ႔ စီအီးအို ျဖစ္ပါတယ္။)    

 

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ CEO မဂၢဇင္း)