ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အားထားရတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔

 

Untitled-1-1

 

 

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အားထားရတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ဘယ္လိုေလ့ က်င့္ ေမြးျမဴမလဲ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အား ထားရတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ႐ုပ္ပိုင္းေရာ စိတ္ ပိုင္းပါ ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းအရ ႐ံုး၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔လိုက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ အ၀တ္အစားမ်ဳိး၀တ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဆံပင္ပံုစံ၊ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႕မႈက မိမိလုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ကိုက္ ညီရပါလိမ့္မယ္။ ေယာက္်ားေလးဆို လုပ္ငန္းခြင္မွာ နားကြင္း ၀တ္တာ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းကေတာ့ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

၁။       ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီးေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္၊ လုပ္တဲ့အတိုင္း ေျပာရပါမယ္။

၂။       ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိပါ။

၃။       မိမိတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ပါ။

၄။       လုပ္ငန္းခြင္က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းပါ။

၅။       အလုပ္ကို ခိုင္းမွမလုပ္ဘဲ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ပါ။

၆။       လူတိုင္းကို ေလးေလးစားစားဆက္ဆံပါ။

၇။       ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးရဲ႕လူေနမႈပံုစံကKnowledge Society ျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတ ျပည့္စံုေအာင္ ေလ့လာသင္ယူပါ။ Knowledge is Power  ဆိုတဲ့အတိုင္း အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာျပည့္စံုသူက မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ရွိေန ပါတယ္။

 

၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြၾကားမွာ မိသားစုပံုစံဆန္ဆန္ေနတာနဲ႔ အလုပ္သေဘာဆန္ဆန္ေနတာ ဘယ္ဟာက ပိုၿပီးေတာ့လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလဲ။

လံုး၀အလုပ္သေဘာနဲ႔ပဲဆက္ဆံေနရင္ေတာ့ မိမိ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမရႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရရွည္ မွာေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ပါဘူး။ လံုး၀မိသားစုပံုစံနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံျပန္ရင္လည္း စည္းကမ္းထိန္းဖို႔ခက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ ကိုေတာ့ မိသားစုပံုစံနဲ႔ဆက္ဆံၿပီး အခ်ဳိ႕ကို အလုပ္သေဘာ ဆက္ဆံရင္ ပိုဆိုးပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မိသားစုပံုစံဆက္ဆံရမယ္ဆိုတာ ခြဲျခားသိ ရပါမယ္။ ၀န္ထမ္းတိုင္းကိုေတာ့ တစ္ေျပးညီဆက္ဆံရပါ မယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ၿပီး၊ လုပ္တဲ့အတိုင္းေျပာရပါမယ္။

 

မိသားစုပံုစံ ဆက္ဆံသင့္ေသာနမူနာမ်ား

၁။       ၀န္ထမ္းမိသားစု၏ နာေရးကိစၥ

၂။       ၀န္ထမ္းမိသားစု၏ က်န္းမာေရး

၃။       ၀န္ထမ္းမိသားစု၏ မဂၤလာေဆာင္၊ ေမြးေန႔၊ အလွဴ

၄။       ၀န္ထမ္းမိသားစု၏ ပညာေရး

၅။       ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္း

၆။       ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပ ညစာစားျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ျခင္း

၇။       ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။