ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုိက္နာသင့္တဲ့ က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းတခ်ဳိ႕

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုိက္နာသင့္တဲ့ က်င့္၀တ္ စည္းမ်ဥ္းတခ်ဳိ႕ကုိ သိခ်င္ပါတယ္။

ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ ေဖာက္ သည္၀န္ေဆာင္မႈနည္းဗ်ဴဟာဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကုိ ေကာင္အထည္ေပၚေစ သလုိ ေဖာက္ သည္ေတြကုိ ပုိမို ထိန္းထားႏုိင္ၿပီး အျမတ္အစြန္းလည္း မ်ားမ်ားရရွိေစပါတယ္။

 

အေျခခံအခ်က္ေတြ

၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ သိထား သင့္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြကေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျခင္း၊ မ်က္လံုးခ်င္း ဆက္သြယ္ ျခင္းနဲ႔ အၿပံဳးနဲ႔ဆက္ဆံျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြအျပင္ ေဖာက္ သည္ေတြရဲ႕ ေစ်း၀ယ္အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ ႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကားဆုိျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

 

မိမိရဲ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကုိ သိကၽြမ္းနားလည္မႈရွိျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ သိကၽြမ္းနားလည္ဖုိ႔ ေဖာက္သည္ ေတြက ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြက ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေမးျမန္း လာရင္ မသိဘူးဆုိတဲ့အေျဖက လံုး၀မျဖစ္ သင့္ပါဘူး။ ေဖာက္သည္ေတြကုိ အၿမဲတမ္း ထိန္းထားႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း သိကၽြမ္းနားလည္မႈရွိတာအျပင္ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ခ်င္း စီအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္မ်ဳိးကုိ ေပးတတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

 

ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေအာင္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္တာဟာ မိမိကုမၸဏီရဲ႕ ေလးနက္တဲ့တန္ဖုိးကုိ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာ ဆုိဖုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး လုပ္ငန္းအရ ဆက္ဆံေရးအျပင္ ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆက္ဆံမႈတည္ေဆာက္ဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

 

ကတိတည္ျခင္း

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ထူးကဲေျပာင္ေျမာက္တဲ့ နာမည္ေကာင္းပံု ရိပ္ဟာ အဲဒီလုပ္ငန္းက ေဖာက္သည္ေတြကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားတာေတြကုိ  ဘယ္ေလာက္ အထိ ကတိတည္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးသလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ကတိက၀တ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာဟာ မိမိရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမ ဟုတ္ ၀န္ ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕စိတ္မွာ အပ်က္ သေဘာေဆာင္တဲ့သေဘာထားေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

 

ေဖာက္သည္ကအၿမဲတမ္းမွန္ကန္ျခင္း

သိပ္အေကာင္းျမင္တာမခံရတဲ့ “ေဖာက္သည္က အၿမဲတမ္း မွန္တယ္” ဆုိတဲ့ သေဘာတရားက ေဖာက္သည္ေတြကုိ ဆံုး႐ႈံးရမွာထက္ ပုိၿပီးတုိးပြားလာဖုိ႔ ကူညီေပး ပါတယ္။ ဒီသ ေဘာတရားကုိ က်င့္သံုးတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြဟာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ယံုၾကည္မႈတုိးသြားၾကၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရရွိသြားၾကမွာျဖစ္သလုိ သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚမွာ ပုိၿပီးေက်နပ္အေကာင္းျမင္လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ပုိၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရာမွာ သူတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အတုိင္းအတာထက္ ပုိၿပီး ၀န္ေဆာင္ မႈေပးႏုိင္ဖုိ႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ပစၥည္းကုိ၀ယ္တဲ့အတြက္ ႐ုိးရွင္းတဲ့ဖုန္းေခၚဆုိၿပီး ေက်းဇူး တင္စကားေျပာတာမ်ဳိး၊ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကတ္ကုိ အီးေမးလ္နဲ႔ပုိ႔ေပးတာမ်ဳိးနဲ႔ အထူးေလွ်ာ့ေစ်း တစ္ႀကိမ္ေပးတာမ်ဳိးေတြဟာ ေဖာက္သည္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထက္ သာလြန္ၿပီး ျဖည့္ဆည္း၀န္ေဆာင္မႈေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လုပ္ငန္းအမ်ားစု အတြက္ ေဖာက္သည္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းရတဲ့အတြက္ ကုန္က်တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ဟာ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြကုိ ရွာေဖြတဲ့ အတြက္ ကုန္က်တဲ့ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပုိၿပီးအကုန္အက် မ်ားေလ့ရွိလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ ေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ အျမန္ဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ ဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ၀ယ္ထားတဲ့ပစၥည္း အတြက္ ေငြျပန္အမ္းတာ၊ ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္တာနဲ႔ အ ေႂကးသက္တမ္းကုိ တုိးေပးတာ စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ေဖာက္ သည္ေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ဖို႔အဆင္သင့္ရွိျခင္း

မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေတြ စတဲ့ မည္သူမဆုိ ေဖာက္သည္ေတြက ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိေနတာ ဟာ ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ နာမည္ေကာင္းရရွိေစဖုိ႔အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုမၸဏီထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းတုိင္းဟာ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အမွာစာေတြနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေတြကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖုိ႔ လုိ အပ္ပါတယ္။

 

ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အႀကံဳျပဳခ်က္ကုိလက္ခံျခင္း

သူတုိ႔ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ကုိ ေတာင္းခံၾကတဲ့ ကုမၸဏီေတြကုိ ေဖာက္သည္ေတြက အႀကံဉာဏ္ေပးရတာကုိ ႏွစ္သက္ၾကပါ တယ္။ ေဖာက္သည္ေတြ ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ ကုိ ေတာင္းခံတဲ့ ကုမၸဏီဟာ စစ္တမ္းေကာင္းျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ အႀကံအဉာဏ္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ကတ္ေတြပုိ႔ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေရးသားေပးဖုိ႔ ေတာင္းခံျခင္း စတာေတြ ကုိ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိနားေထာင္ၿပီး မိမိရဲ႕ ထုတ္ကုန္၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္တာ ဟာ ေဖာက္သည္ေတြက သူတုိ႔ကုိ တန္ဖုိးထား ေၾကာင္း ထူးထူးျခားျခားခံစားမိတတ္ၾကပါတယ္။

ဦးရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္)