အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းတခ်ိဳ႕

 1

သင့္ရဲ႕ လက္ရႇိအလုပ္ကုိ မႏႇစ္သက္ေတာ့လုိ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္အလုပ္သစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ဖုိ့အတြက္ မေစာင့္ႏုိင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရႇိအလုပ္ ကေန ႏုတ္ထြက္ရတာဟာ အၿမဲတမ္းေတာ့ မလြယ္ကူပါ ဘူး။ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္တကယ္ပဲ ဒီအလုပ္ ကေန ႏုတ္ထြက္ခ်င္လားဆုိတာကုိ ေသခ်ာေအာင္ ဆန္း စစ္ပါ။ သင္ အခုႏုတ္ထြက္ေတာ့မယ့္ အလုပ္ရႇင္ရဲ႕ ေထာက္ ခံခ်က္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္မႇာ လုိအပ္လာမလဲဆုိတာ မသိႏုိင္တဲ့ အတြက္ အလုပ္ထြက္တာကုိ လက္လြတ္စပယ္ ၿပီးရင္ၿပီး ေရာပံုစံမ်ဳိးနဲ့ မလုပ္မိဖုိ့ အေရးႀကီးပါတယ္။

 

ႀကိဳတင္အသိေပးပါ

ကုိယ္ရဲ႕အလုပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့အထဲမႇာ အလုပ္မထြက္ ခင္ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးရမယ္ဆုိတာပါရင္ အဲဒါကုိ လုိက္နာပါ။

 

လက္ရႇိအလုပ္ခြင္ထဲမႇာ သတ္မႇတ္ထားခ်ိန္ထက္ ဆက္ေနဖုိ့ မလုိပါ

အလုပ္စာခ်ဳပ္ထဲမႇာ ႏႇစ္ပတ္ ႀကိဳအသိေပးရမယ္လုိ့ပါရင္ အလုပ္ရႇင္က အဲဒီအခ်ိန္ထက္ ပုိၿပီးဆက္ေနေပးဖုိ့ေျပာ လာရင္ ဆက္ေနဖုိ့မလုိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင့္ ရဲ႕ အလုပ္ရႇင္အသစ္က သတ္မႇတ္ထားတဲ့အခ်ိန္အတုိင္း သင္အလုပ္လာတက္မႇာကုိ ေမ်ာ္လင့္ေနလုိ့ပဲ ျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ့ လုိအပ္ရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရႇင္ေဟာင္းကုိ အီးေမးလ္၊ ဒါမႇမဟုတ္ တယ္လီဖုန္းနဲ့ အကူအညီေပးႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာပါ။

 

အလုပ္ထြက္စာေရးပါ

ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲအလုပ္ထြက္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ ထြက္စာကုိေရးၿပီး သင့္ရဲ႕ အထက္အရာရႇိကုိ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု ၿပီး သင္အလုပ္ထြက္မယ့္အေၾကာင္း ေျပာပါ။  အလုပ္ အသစ္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ေနစဥ္မႇာပဲ အလုပ္ထြက္စာက သင့္ရဲ႕ အလုပ္ရႇင္ေဟာင္းနဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကုိ   ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ့  အေထာက္အကူေပးမႇာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သပ္ရပ္စနစ္က်တဲ့ပေရာ္ဖက္ရႇင္နယ္ အလုပ္ ထြက္စာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ ၿပီး တယ္လီဖုန္းကေန၊ ဒါမႇမဟုတ္ အီးေမးလ္ကေနတစ္ဆင့္ အလုပ္ထြက္မယ့္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ပါတယ္။

 

လုိအပ္တာထက္ ပုိမေျပာပါနဲ့

အလုပ္ထြက္မယ့္အေၾကာင္းထက္ပုိၿပီး တျခားအေၾကာင္း ေတြကုိ မေျပာပါနဲ့။ ကုမၸဏီက ကုိယ့္ကုိ ဘယ္လုိအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေကာင္းဘက္ကေျပာဖုိ့ပဲ အာ႐ုံ စုိက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ သင့္အတြက္ အလုပ္ေျပာင္းဖုိ့ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိတာကုိလည္း မေမ့ပါနဲ့။ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္၊ အေျပာအဆုိမ်ဳိးကုိ ေရႇာင္ၾကဥ္ပါ။

 

အကူအညီေပးမယ့္အေၾကာင္း ကမ္းလႇမ္းပါ

အလုပ္မထြက္ခင္စပ္ၾကားနဲ့ အလုပ္ထြက္ၿပီးေနာက္မႇာလည္း အကူအညီေပးမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ကမ္းလႇမ္းပါ။ သင့္ရဲ႕ အကူအညီကုိ လက္မခံတာမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့ အသိအမႇတ္ျပဳမႈ ေတာ့ ရရႇိမႇာပါ။

 

ေထာက္ခံစာေတာင္းပါ

အလုပ္မထြက္ခင္မႇာ သင့္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာဆီက ေထာက္ခံစာကုိ ေတာင္းပါ။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ့အမ် သင္ အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့  အလုပ္ေတြနဲ့ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားဖုိ့  လြယ္ကူ တဲ့အတြက္ အရင္အလုပ္ရႇင္ဆီက ေထာက္ခံစာကုိ ရရႇိထား ရင္ အလုပ္သစ္ေလ်ာက္တဲ့အခါ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူ ျဖစ္မႇာပါ။

 

သင္ ရရႇိမယ့္ ခံစားခြင့္ေတြကုိ မေမ့ပါနဲ့

အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ သင္ရရႇိမယ့္ ခံစားခြင့္အေသးစိတ္အ ေၾကာင္းကုိ ေလ့လာပါ။

 

ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္အပ္ပါ

စာရြက္စာတမ္း၊ ေသာ့တြဲ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္း စတဲ့ ကုမၸဏီ ပုိင္ပစၥည္းအားလံုးကုိ ျပန္အပ္ပါ။ ကုမၸဏီကလည္း ပစၥည္း ေတြျပန္ရဖုိ့ သင့္ေနာက္ကုိ လုိက္ခ်င္မႇာမဟုတ္သလုိ သင့္ အေနနဲ့လည္း ကုမၸဏီပစၥည္းေတြ အခ်ိန္မီျပန္မအပ္တဲ့အ တြက္ စြပ္စြဲခံရတာမ်ဳိးျဖစ္ခ်င္မႇာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

ကုိယ္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ သန့္ရႇင္းေအာင္ ထားခဲ့ပါ

ကုိယ့္အလုပ္ကေန မထြက္ခြာခင္မႇာ စားပြဲ၊ စာေရးကိရိယာ၊ စာရြက္စာတမ္းစတဲ့ ႐ုံးသံုးပစၥည္းေတြကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ့ သန့္ရႇင္ေအာင္လုပ္ထားခဲ့ပါ။ ကုိယ္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာကုိ ရႇင္း လင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ဖုိင္ေတြ၊ အီး ေမးလ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ရႇင္းလင္းခဲ့ဖုိ့ လုိပါ တယ္။

 

ႏႈတ္ဆက္ဖုိ့မေမ့ပါနဲ့

အလုပ္ကေန မထြက္ခြာခင္မႇာ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ႏႈတ္ဆက္ၿပီး သင္ေရႇ႕ဆက္လုပ္မယ့္အလုပ္အေၾကာင္း၊ ဒါမႇမဟုတ္ သင့္ဘ၀အတြက္ တျခား တစ္ခုခုကုိ လုပ္ကုိင္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။  လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ အီးေမးလ္နဲ့ ႏႈတ္ဆက္စာေပးပုိ့ ႏုိင္ၿပီး  အီးေမးလ္ကေနတစ္ဆင့္ သူတုိ့နဲ့ဆက္လက္အဆက္ အသြယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။