အဂတိပယ်ခွာပြည်သာယာ (၁၅)

အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၌ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိခြင်း
အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးရန်တာဝန်ရှိသော အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများဖြစ်စေ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိကြောင်းအထင်အရှားပြသနိုင်မှသာ ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်ပေသည်။

ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုအထိုက်အလျောက်ရရှိထားပြီးဖြစ်လျင်လည်း ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိကြောင်း အစဉ်တစိုက်ပြသနေနိုင်မှသာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောယုံကြည်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တစ်ခါတစ်ရံတွေ့ရှိရုံမျဖြင့်ပင် အဆိုပါရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ယုံကြည်မှုသည် ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆုံးရှုံးသွားစေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်လျင် ရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၌ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိကြောင်း မည်ကဲ့သို့ပြသနိုင်ပါမည်နည်း။ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားနှင့် အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားယှဉ်လာလျင် အမြဲတမ်းအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးရပါမည်။ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားဆိုသည်မှာ မိမိတစ်ဦးတည်းအတွက်သာမက မိမိမိသားစု၊ မိမိနှင့်ဆက်နွှယ်သော လူအစုအဖွဲ့၊ ရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ လူ့အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအထိပါဝင်နိုင်သည်ကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားက တည်ဆဲဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ် ရပ်ရပ်အရ မှန်ကန်နေသည့်တိုင်၊ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကို သေချာပေါက်ထိခိုက်စေမည်ဆိုလျင် ထိုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသေးဘဲ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါသည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးစွဲရာတွင် ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော ရည်ရွယ်ချက်လိုလားချက်အတိုင်းပေါက် မြောက်အောင်မြင်သည်အထိ တာဝန်ခံမှုရှိစွာသုံးစွဲရပါမည်။ မည်သည့်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမဆို (သတင်းမီဒီယာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအပါအဝင်) ရိုးသားပွင့်လင်းစွာပြုမူဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ဘက်လိုက်ခြင်းကင်း၍ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ရမည့်အပြင် အများပြည်သူအပေါ် မှန်ကန်မျတသောလုပ်ငန်းစဉ်လည်းဖြစ်ရပါမည်။ မိမိရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကအမှားအယွင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လျင်လည်း ထိုအချက်ကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ဖာထေးခြင်း၊ မူမမှန်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဖုံးဖိထားခြင်းမပြုရပါ။ အချက်အလက်များကို ဖုံးကွယ်ခြင်း ပုံဖျက်ခြင်းမပြုရသည့်အပြင် သင့်တော်သည့်အခါ ထုတ်ဖော်ဝန်ခံပြောကြားရန်လည်းလိုအပ်ပါမည်။

မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏ အကျိုးစီးပွား သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားက လွှမ်းမိုးသောဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျ ခွင့်မပြုရပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အကျိုး သက်ရောက်မှုဖြစ်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင်မသိရှိဘဲ လက်အောက်မှ တင်သွင်းလာခဲ့လျင်လည်း ယင်းသည် မိမိ၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကိုဖောက်ဖျက်ရန် ပြုလုပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုံးဝလက်မခံသင့်ပါ။

သို့ဖြစ်၍ အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၌ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေလိုသော် ရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်သူတိုင်းသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရုံးဌာနများတွင် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာရသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရမည့် အရာရှိက မိမိ၏တာဝန်ဝတ္တရားလေးစားလိုက်နာစောင့်ထိန်းမှုကို ဦးစားပေးရခြင်းနှင့် ယင်း၏ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းမတင်ရခြင်း (အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှောင်လွှဲ နိုင်ရန်)။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိစွာ ချမှတ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတို့၏ မျော်လင့်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း။ နိုင်ငံရေးအရ ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်း (နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုသို့ ဘက်လိုက်ခြင်းမပြုဘဲ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော လက်ရှိအစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အများပြည်သူလူထုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရခြင်း)။ ရုံးဌာနလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုကို စိန်ခေါ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် တိုင်ကြားနိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများစွာပေးထားပြီး ထိုတိုင်ကြားချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်ဖြေကြားခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်းစသည်တို့ သည် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၌ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုစံနှုန်းကို အကဲဖြတ်ပေးနိုင် ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု၌ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုရှိခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လည်း များစွာအကျိုးသက် ရောက်မှုရှိပါသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည်အများပြည်သူက အာဏာပိုင်စိုးခြင်း၏ ဂုဏ် သိက္ခာရှိမှုနှင့် တရားဝင်ဖြစ်မှုတို့အတွက်လည်း အလွန်အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပါတည်း…

မင်းဗထူး